Thành phần hóa học - Callmeduy
Trang chủThành phần

Hướng dẫn sử dụng:

  • Nhập tên từng chất bạn muốn tra
  • Mỗi chất sẽ được highlight khác nhau
  • Để phân cách các chất, bạn có thể nhập các ký tự ;|_.
    Các ký tự này sẽ không xuất hiện trên màn hình
  • Bạn cũng có thể copy paste một danh sách chất ở một trang mạng nào đó và app sẽ thử dự đoán các chất trong danh sách đó. Bạn vẫn có thể sửa lại nếu app dự đoán sai
Help

Sản phẩm nổi bật

go up